Nätcasino online logo

[hfcm id="3"]

I och med förvärvet och stark organisk tillväxt beräknas Cherry tredubbla omsättningen och bli den tredje största privata Norden-baserade speloperatören. Förvärvet innebär dessutom goda förutsättningar för en fortsatt internationell expansion med starka varumärken.

För kvartal 3 2016 uppgick bolagens gemensamma pro-forma intäkter till 475 Mkr, med en EBITDA på 109 Mkr. Sammantaget bedöms Cherrykoncernen tillsammans med förvärvade ComeOn, för helåret 2017, generera intäkter mellan 2 600 och 2 700 Mkr med en EBITDA om 550 till 600 Mkr.

”Vi är mycket nöjda att nu slutföra förvärvet av ComeOn vilket innebär att vi avsevärt stärker vår position på marknaden. Tillsammans formar vi en entreprenörsdriven speloperatör där både Cherry och ComeOn har en starkare organisk tillväxt än marknaden och förvärvet stärker gruppens resultat väsentligt. Affären innebär också att Cherry iGaming ökar sina intäkter inom sportsbetting. Sedan tidigare har Cherry en unik diversifiering med intäktsströmmar från fem olika affärsområden inom värdekedjan för spel ”, säger Fredrik Burvall, VD Cherry.

ComeOn har starka positioner på bolagets huvudmarknader Norge, Sverige och Finland med en framgångsrik multibrand-strategi. ComeOn marknadsför spel på ett antal väletablerade varumärken, däribland ComeOn.com, Mobilebet.com, CasinoStugan.com, MobilAutomaten.com folkeautomaten.com, Suomikasino.com, GetLucky.com och Kasyno.pl. Cirka 25 procent av intäkterna från ComeOn kommer via sportsbetting.

Cherry räknar med att förvärvet av resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd kan slutföras i slutet av första kvartalet 2017. Integrationen av de båda bolagen, som påbörjades juli 2016, fortskrider enligt plan. Det hittills påbörjade integrationsarbetet har bekräftat Cherrys uppfattning om att väsentliga synergier föreligger på såväl kort som lång sikt.

Den totala köpeskillingen baseras på en multipel på tio gånger ComeOns rörelseresultat (EBIT) för helåret 2016. Den initiala delen av köpeskillingen EUR 80 miljoner, som erlades i juli 2016, kommer avräknas den slutgiltiga köpeskillingen som maximalt kan uppgå till EUR 280 miljoner på skuldfri basis.

I enlighet med IFRS kommer ComeOn från ett redovisningsperspektiv att konsolideras som ett dotterbolag från 1 oktober 2016.

Som framgår nedan avser Cherry erlägga köpeskillingen för de resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd i en kombination av nyemitterade aktier (40 procent) och kontanta medel (60 procent). Den planerade nyemissionen behöver godkännas på en extra bolagsstämma som beräknas genomföras under februari 2017 när resultatet för ComeOn 2016 är fastställt.

crossmenu